• Có vịt bán thịt
Có vịt bán thịt

Có vịt bán thịt

Giá: 41-42 nghìn /1kg

Điện thoại: 0975268398

Địa chỉ: Bình dương, gia bình , bắc ninh

Ngày đăng: 25/05/2019 15:39:26

Thông tin sản phẩm

Tìm đơn vị thu mua thịt