• Cần bán 400 Con ngan vào 2/5(Al)
Cần bán 400 Con ngan vào 2/5(Al)

Cần bán 400 Con ngan vào 2/5(Al)

Giá: thoả thuận

Điện thoại: 0364073239

Địa chỉ: Krongno -daknong

Ngày đăng: 11/05/2019 17:20:34

Thông tin sản phẩm

bán ngan thịt