• Cần bán 2000 con gà thả vườn trên 4 tháng
Cần bán 2000 con gà thả vườn trên 4 tháng

Cần bán 2000 con gà thả vườn trên 4 tháng

Giá: Thương lượng

Điện thoại: 0984223940

Địa chỉ: Càng long trà vinh

Ngày đăng: 22/10/2019 08:01:10

Thông tin sản phẩm

Cần bán 2000 con gà thả vườn trên 4 tháng