• Cần bán 1500c gà thả vườn
Cần bán 1500c gà thả vườn

Cần bán 1500c gà thả vườn

Giá: Thương luong

Điện thoại: 0982114026

Địa chỉ: Gia Phước, Hưng Khánh Trung. Mỏ cày Bắc

Ngày đăng: 17/07/2019 09:25:34

Thông tin sản phẩm

Cần bán 1500c gà thả vườn 4thang tuổi gần chợ Ba Vat Mở cay Bắc