• Bán gà  thịt  tết  giong gà  minh dư bình  định.
Bán gà  thịt  tết  giong gà  minh dư bình  định.

Bán gà thịt tết giong gà minh dư bình định.

Giá: 55.000kg

Điện thoại: 0908692402

Địa chỉ: Số 9 trang Bom dong nai

Ngày đăng: 05/12/2019 14:47:53

Thông tin sản phẩm

Đai lý gà thịt bình định giá cả hợp lý mua va bán cho các quán an nhà hàng số lượng nhiều. Bỏ môi sĩ và lẻ các tỉnh thành Uy tín nhanh chất lượng