• Anh chị em có ri lai 4 tháng alo em nhé
Anh chị em có ri lai 4 tháng alo em nhé

Anh chị em có ri lai 4 tháng alo em nhé

Giá: 57-58

Điện thoại: 0975801102

Địa chỉ: Phú châu- đông hưng- thái bình

Ngày đăng: 26/12/2017 20:05:24

Thông tin sản phẩm

Em Mua số lượng từ 500-1000 con nhé bắt tối đa trong một tuần Mỗi chuyến em bắt được một tấn ạ!