• 1100 gà thịt thả vườn 4 tháng tuổi
1100 gà thịt thả vườn 4 tháng tuổi

1100 gà thịt thả vườn 4 tháng tuổi

Giá: Thương lượng

Điện thoại: 0388444947

Địa chỉ: Ấp phú long phụng B, phú Khánh, thạnh phú, Bến Tre

Ngày đăng: 03/09/2019 11:47:37

Thông tin sản phẩm

Ngoại hình đẹp ,có đủ giấy tiêm phòng.